06.09.2018 – MFE a publicat o serie de documente dedicate sprijinirii beneficiarilor POCU.

MFE a postat pe site-ul propriu două anunțuri referitoare la publicarea următoarelor documente dedicate sprijinirii beneficiarilor POCU: Manualul beneficiarilor POCU 2014-2020 (noua ediție, septembrie 2018) Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU (versiunea septembrie 2018)

11.08.2016 – Proiect Ordonanță pentru modificarea OUG nr. 40/2015.

Conform unui anunț postat pe site-ul www.fonduri-structurale.ro, MFE a publicat un proiect de Ordonanță privind modificarea și completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Conform proiectului, bugetul aferent tuturor programelor finanţate din …

POSDRU/156/1.2/G/139077 – Viziune. Adaptabilitate. Performanţă în programele de masterat în ştiinţele juridice

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/156/1.2/G/139077 Perioada de implementare 14.05.2014 – 13.12.2015 …

27.03.2014 – PA17/RO13 ERATĂ Anexa 4 – Declaraţie de eligibilitate partener.

Operatorul de program pentru PA17/RO13 a publicat o ERATĂ referitoare la Anexa 4 – Declaraţia de eligibilitate a partenerului din Ghidul Solicitantului. Erata se referă atât la cererea de propuneri de proiecte mari, cât şi la cererea de propuneri de proiecte mici. …

04.02.2014 – AMPOSDRU a publicat lista cererilor de finanţare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte CPP 125.

DG AMPOSDRU a publicat lista cererilor de finanțare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte CPP 125. Ca urmare a suplimentării alocării financiare pentru CPP 125, au fost aprobate spre finanțare 84 de cereri de finanțare. În cursul zilelor de 3 – 4 februarie …