POSDRU/97/6.3/S/50679 – Reconstrucţia statutului femeii – de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 6.3 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Cod proiect POSDRU/97/6.3/S/50679 Perioada de implementare 02.12.2010 – 30.11.2013 Titlul Reconstrucţia statutului femeii – …