Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătățirea managementului calității apelor de suprafață și a pânzei freatice EnviroAMR

Program de finanţare RO04 Reducerea substanțelor periculoase Titlul Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătățirea managementului calității apelor de suprafață și a pânzei freatice EnviroAMR Solicitant Institutul de Cercetări Biologice …

United Networks – Inițiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităților marginalizate

Program de finanţare RO10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale Apel “COERENT” Perioada de implementare 01.05.2015-31.01.2017 Titlul United Networks – Inițiativă integrată pentru incluziunea socială  a …

Când viața cotidiana devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei

Program de finanţare PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural (Proiecte mari) Perioada de implementare 18.02 2015-30.04. 2016 Titlul Când viața cotidiana devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei Solicitant Universitatea Tehnică din …

CONNECT – Construirea rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei

Program de finanţare RO 20 “Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex” Apel Activități de formare profesională a specialiștilor care activează în domeniul violenței Titlul  CONNECT – Construirea rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei  Solicitant Universitatea Transilvania din …

Digitizarea documentelor medievale din arhivele naţionale ale României

Program de finanţare PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Perioada de implementare 19.12.2014 – 30.04.2016 Titlul Digitizarea documentelor medievale din arhivele naţionale ale României Solicitant Universitatea Bucureşti Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Ionuț COSTEA Website-ul proiectului …